Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2020


Πρόεδρος- ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

Αντιπρόεδρος - Καδόγλου Σταύρος

 

Γενικός Γραμματέας: Αντωνιάδου Μαρία

 

Ταμίας: Καραμανλής Ιωάννης

 

Μέλος: Ηλιόπουλος Γιώργος

 

Μέλος: Σιδηροπούλου Αρτεμης

 

Μέλος: Αναγνώστης Βαγγέλης